Registratie van je motor tellerstand?

Door Sharon in Nieuws, woensdag 13 Dec 2017 14:12
Als het aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ligt, gaan we ook de tellerstand van onze motor bijhouden. Tellerstand registreren rdw

Op dit moment worden de tellerstanden van motoren niet bijgehouden, maar als het aan Cora van Nieuwenhuizen ligt, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, gaan we hier zo snel mogelijk mee beginnen.

Een RDW erkend bedrijf is in Nederland wettelijk verplicht om de tellerstand van personenauto's en lichte bedrijfsauto's tot en met 3.500 kg te registreren. Het register met tellerstanden wordt beheert door de RDW en geeft op basis van die informatie een oordeel over de juistheid van een tellerstand. Hoe vaker een tellerstand wordt geregistreerd, hoe kleiner de ruimte wordt om met de tellerstand te frauderen. Hierdoor wordt een betrouwbaarder oordeel afgegeven over de reeks geregistreerde tellerstanden.

Cora schrijft het volgende aan de Tweede Kamer:

"Momenteel vindt er geen registratie van tellerstanden van motorfietsen plaats, terwijl volgens belangenorganisaties ook veel fraude met tellerstanden voorkomt bij deze voertuigen. Ik zal uitvoering geven aan de breed gedragen wens van belangenorganisaties om een registratie van tellerstanden van motorfietsen op te zetten. In dat kader zullen de door de RDW erkende bedrijven verplicht worden om tellerstanden van motorfietsen te registreren bij overschrijving en bij ROB-bezoeken (reparatie, onderhoud en bandenwissel, red.). De registratie van tellerstanden voor motorfietsen zal op enkele punten afwijken van de registratie van tellerstanden voor vierwielers. Door het ontbreken van de APK-plicht zijn er geen vaste momenten waarop motorfietsen verplicht een bezoek brengen aan een door de RDW erkend bedrijf en is het mogelijk dat van bepaalde motorfietsen geen enkele tellerstand zal worden geregistreerd. Het is immers mogelijk om reparaties en onderhoud te verrichten zonder betrokkenheid van een erkende garagehouder. Ondanks deze beperking zal de registratie naar verwachting niettemin een positieve bijdrage kunnen leveren aan tegengaan van fraude met tellerstanden, omdat er een mogelijkheid wordt gecreëerd voor de eigenaar van een motorvoertuig om aan te tonen dat de tellerstand van zijn of haar voertuig logisch is."

Hoe zat het ook alweer, die tellerstand? Alle informatie kun je terugvinden op de website van de RDW.

Foto: Jesse Kraal

Gerelateerde artikelen